බස් ගාස්තුවට සමාන වෙන දුම්රිය ගාස්තු මෙන්න

සියළුම දුම්රිය ගාස්තු වැඩිවීමක් වන බවත් එම නිසා සියලුම වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර අත්හිටුවීමක් සිදු කරන බවත් ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව අධිකාරියක් බවට පත් පත්කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම තීරණය ගත් බවයි එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කරන්නේ.

ඒ අනුව, දැනට රුපියල් 20ක් වන අවම ගාස්තුවේ සිට සියලුම දුම්රිය ගාස්තු, බස් ගාස්තුවට සමානව හෝ ආසන්නයට වැඩි කෙරෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය විසින් මේ බව අනාවරණය කළේ, ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේදී දුම්රිය ප්‍රධානීන් සහ වෘත්තිය සමිති අතර පැවති සාකච්ඡාවකදී.

වාර ප්‍රවේශපත්‍ර අත්හිටුවීමෙන් විශාල මුදලක් එම අධිකාරියට උපයා ගත හැකි බවයි, අමාත්‍යංශ බලධාරීන් එහිදී පෙන්වා දී තිබෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles