පැවරූ අල්ලස් නඩු ඉල්ලා අස්කර ගත් හැටි

අල්ලස් හා දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් පැවරූ නඩු 89කින් නඩු 45ක් 2022 වර්ෂයේදී ඉල්ලා අස් කර ගෙන තිබෙනවා.

විවිධ හේතු මත එලෙස නඩුව ඉල්ලා අස් කර ගෙන ඇති අතර යළි පවරා ඇත්තේ නඩු විස්සක් පමණක් බවයි ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසන්නේ.

ඒ අනුව එම වාර්තාවේ සඳහන් වන පරිදි, අල්ලස් කොමිසම පැවරූ නඩු 18 ක චූදිතයන් 2021 වර්ෂයේ දී නිවැරදි කරුවන් වී තිබු බවත් වැරදිකරුවන් වී ඇත්තේ නඩු 11ක චුදිතයන් පමණක් බවත් පැහැදිලිව දැක්වෙනවා.

එම 2021 වර්ෂයේ අල්ලස් හා දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් නඩු 69ක් අවසන් කර තිබුණද පසුව ඉන් නඩු 40ක්ඉල්ලා අස්කරගෙන තිබෙන බවයි සදහන්.

එමෙන්ම එම කොමිෂන් සභාවේ නීති අංශයේ වැඩ අවසන් නොකළ ලිපිගොනු 1508ක් පැවතුනත් ඉන් ලිපි ගොනු 489ක් වසර 5කට වඩා වැඩි කාලයකට අයත් වන බවයි වාර්තා වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles