එකක් හැර සියලු භාණ්ඩවල ආනයන සීමා ඉවතට!

වාහන හැර සෙසු සියලු භාණ්ඩවල ආනයන සීමා ලබන මාසයේ දී ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව ලබන මාසය වනවිට වාහන සඳහා අදාල එච් එස් පී කෝඩ් 270 කට ආසන්න ප්‍රමාණය හැර අනෙකුත් සියලුම භාණ්ඩ ආනයන සීමා වලින් නිදහස් කිරීමට නියමිතයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචිත මේ වන විට ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බවද ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles