රංගන ඉස්සරහා තියාගෙන පේෂල කිව්ව කතාව (VIDEO)

රංගන ද සිල්වා සහ පේෂල මනෝජ් කියන්නේ ලංකාවේ චැට් ප්‍රොග්‍රෑම් වෙනස් කරපු චරිත දෙකක්. කොහොම වුණත් ඊයේ (23) රංගන මෙහෙයවන සියත ටීවී තරුපිරි රෑ වැඩසටහනට දෙරණ චැම්පියන් ස්ටාර් මෙහෙයවන ාප්ෂල මනෝජ් ඇවිත් තිබුණා.

ඉතිං මේ වැඩසටහන අවසානයේ රංගන පේෂල ගැනත්, පේෂල රංගන ගැනත් මේ විදියට අදහස් පළ කරගත්තා,

වීඩියෝව පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles