විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම අසල විරෝධතාවක්

විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සමමේලනය ඇතුලු විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක යෙදෙනවා.

විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය, අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය සේවා වෘත්තිය සමිතිය, විශ්ව විද්‍යාල විධායක නිලධාරීන්ගේ නිලධාරීන්ගේ සංගමය, ඇතුළු විශ්ව විද්‍යාල වෘත්තීය සමිති අද දහවල් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම ඉදිරිපිට පැවැත්වූ විරෝධතාවට එක්ව සිටියා.

විශ්ව විද්‍යාල පෞද්ගලීකරණය කිරීම, රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල රැකගැනීම, බදු ප්‍රතිපත්තියට විරෝධය පළ කිරීම, ජීවන වියදම ඉහළ ඉහල යෑම, රාජ්‍ය පරිපාලනය ඇති අක්‍රමිකතා වලට එරෙහි වීම යන කරුණු මේ විරෝධයට හේතු වී තිබෙනවා.

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්‍ය සමිති සම්මේලනයේ සභාපති මහාචාර්ය බරන ජයවර්ධන මහතා ඇතුලු පිරිසක් මෙහිදී අදහස් දක්වනු ලැබුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles