තවත් ගුරු පත්වීම් 700 ක්

උපාධිධාරී ගුරුවරුන් 700කට නැඟෙනහිර පළාතේ පත්වීම් ලබාදීමට අනුමැතිය හිමිව තියෙනවා.

ඒ එම පළාතේ දැනට පවතින ගුරු හිඟයට පිළියමක් ලෙසයි.

නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර සෙන්දිල් තොඩ්ඩමන් ඊයේ (25) ඊට පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ දී අත්සන් තබා තබෙන බවටයි වාර්තා වෙන්නේ.

මේ අතර පසුගියදා නැගෙනහිර පළාතේ ගුරු පත්වීම් 633ක් ලබා දී තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත්, මේ වනවිට උපාධිධාරී ගුරුවරුන් 700කට නව පත්වීම් සඳහා අවසර ලබා දී ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles