මෝටර් රථ නිෂ්පාදන සමාගමක් හදිසියේ ගත් තීරණය

ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ මෝටර් රථ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන නිසාන් (nissan) සමාගම විද්‍යුත් මෝටර් රථ නිෂ්පාදනය වේගවත් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එහි අරමුණ වන්නේ , යුරෝපයේ අලෙවිකෙරෙන සියලුම නිසාන් මෝටර් රථ 2030 වනවිට විද්‍යුත් රථ පමණක් කිරීමයි.

එසේම 2030 න් පසුව ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් මෝටර් රථ අලෙවිය තහනම් කිරීමට එක්සත් රාජධානිය ගෙන තිබූ තීරණය 2035 දක්වා කල්දමා ඇති බව සඳහන් .

ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පසන්නේ නිසාන් සමාගම සිය තීරණය ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත්තේ එක්සත් රාජධානියේ තීරණය පිළිබඳව සැලකිල්ලක් නොදක්වමින් බවයි.

කෙසේ වූව ද නිසාන් සමාගමේ ප්‍රධානියා පවසන්නේ තමන් ගත් තීරණය නිවැරදි බවත් මෙම දශකය නිමා වීමට පෙර නව බැටරි තාක්ෂණය හඳුන්වාදීමටත් නිසාන් සමාගම සැරසෙන බවත්ය.

ඒ මගින් අනාගතයේ දී විද්‍යුත් මෝටර් රථ වල මිල අඩු වන බව ද එම සමාගම පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles