ඇමරිකානු තෙල් සමාගමක් ලංකාවට

ඔක්තොම්බර් සිට ඇමරිකානු තෙල් සමාගමක් මෙරටට පැමිණෙනවා.

ඒ ඇමරිකාවේ ආර්.එම්. පාර්ක්ස් සමාගමයි. රටට අඛණ්ඩ ඉන්ධන සැපයුමක සහතික කරමින් ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන ආනයනය, ගබඩා කිරීම, බෙදාහැරීම සහ විකිණීම සඳහා රජය සහ ඇමරිකාවේ ආර්.එම්. පාර්ක්ස් සමාගම (RM Parks Inc) අතර මෙම ගිවිසුම අත්සන් කෙරුණා.

බලපත්‍රය නිකුත් කිරීමෙන් පසු ආර්.එම්. පාර්ක්ස් සමාගම, ෂෙල් සමාගම සමග එක්ව දින 45කදී මෙරටදී සිය මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමටයි මේ යටතේ සැලසුම් කර තිබේන්නේ. ඒ අනුව මෙම සමාගමට ලබාදීමට නියමිත ඉන්ධන පිරවුම්හල් සංඛ්‍යාව 150 ක්.

මෙම RM Parks අඇමරිකානු සමාගමට අමතරව ශ්‍රී ලංකාව සමග ඛනිජ තෙල් කොන්ත්‍රාත්තු ප්‍රදානය කිරීමට චීනයේ
Sinopec Fuel Oil Lanka (Private) Limited හා ඕස්ට්‍රෙලියාවේ United Petroleum Pty Ltd සම්බන්ධවී සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles