වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ලබා දීම නවතී

බස්නාහිර පළාත් වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම හෙට (27) සිට ඔක්තෝබර් මස 2 වැනිදා දක්වා අත්හිටුවූ බව බස්නාහිර පළාත් ලේකම් කාර්යාලය පවසනවා.

පරිගණක පද්ධතියේ යාවත්කාලීන කිරීමක් හේතුවෙන් ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවන සිදු වන බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

එසේම මාර්ගගත ක්‍රමයට ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ද ඔක්තෝබර් මස 6 වැනිදා දක්වා අත්හිටුවා ඇති බවත් අද (26) සිට ඔක්තෝබර් මස 10 වැනිදා දක්වා කල්ඉකුත් වන බස්නාහිර පළාත් ආදායම් බලපත්‍ර සඳහා දඩ මුදල් අයකිරීමෙන් තොරව නව බලපත්‍ර නිකුත් කරන බවත් එම කාර්යාලය පවසනවා.

එසේම සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාතේ ද වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ලබා දීම අත්හිටුවා තිබෙනවා.ඒ් ඔක්තෝබර් මස 2 වැනිදා දක්වා.තවද සියළු පළාත් වලද මෙසේ විය හැකි බවයි මෝටර් රථ දෙපිර්තමෙන්තුව පවසන්නේ

මේ අතර දකුණු පළාතේ ද වාහන ආදායම් බලපත් නිකුත්කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙන බවට නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත. එම නිවේදනය පහතින්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles