පිළිකා රෝගී දරුවන්ගේ නවතම විස්තර

ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂිකව ළමා පිළිකා රෝගීන් 900ක් පමණ හඳුනා ගැනෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහන පවසනවා.

ළමා පිළිකා රෝගීන් සම්බන්ධයෙන් සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් මාසයේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි එහි ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ සුරාජ් පෙරේරා සඳහන් කරන්නේ.

උපතේ සිට අවුරුදු 19 දක්වා වයස් කාණ්ඩයේ ඇතිවන පිළිකා ළමා පිළිකා වශයෙන් හදුන්වන අතර පිරිමි ළමුන් 471 දෙනෙක් සහ ගැහැණු ළමුන් 454 වශයෙන් අලුතින් ළමා පිළිකා රෝගීන් හඳුනා ගන්නා බවයි ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහන පවසන්නේ.

ඒසේම සෑම වසරකම වගේ රෝගීන් 800ක් 900ක් වගේ හඳුන ගන්නා බවත් ළමා පිළිකා රෝගීන් බොහෝ විට ප්‍රතිකාර මගින් සුව කර ගැනීමට හැකි බවත් පවසන එම වැඩසටහන වැඩිහිටියන්ගේ පිළිකා සමග සැසදීමේදී ළමා පිළිකා 80%ක් 90%ක් සුව කරගැනීමේ හැකියාව පවතින බවයි පෙන්වා දෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles