මාස නවයට සංචාරකයන් මිලියනයයි!

මෙම වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට මේ ඊයේ දක්වා මෙරටට පැමිණි සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව දශලක්ෂය සටහන් කර තිබෙනවා. දශලක්ෂ වෙනියා ලෙස මෙහි පැමිණ ඇත්තේ රුසියානු සංචාරකයෙක්. ඒ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය විසින් උත්සවයක්ද සංවිධානය කර තිබුණා.

මෙලෙස සංචාරක පැමිණීම මිලියනය ඉක්මවා ඇත්තේ වසර 3කට පසුව බවයි සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ.

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ පැමිණීම් වසර අවසාන වෙද්දී සැලකිය යුතු ගණනක් දක්වා ගමන් කරනු ඇති බවයි ක්ෂේත්‍රයේ ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles