වාහන ආනයනකරුවන්ගෙන් ආණ්ඩුවට චෝදනාවක්

ආයෝජන මණ්ඩලයේ ලියාපදිංචිය ලබාගෙන ඇති එක් සමාගමකට පමණක් බදු රහිතව මෝටර් රථ කොටස් ආනයනය කිරීමට හැකි වන ලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති ඉන්දික සම්පත් මිරිංචිගේ පවසන්නේ මේ මඟින් රටට විශාල බදු මුදලක් අහිමි වන බවයි.

ඔවුන්ට විශේෂයෙන් හිමි වන අවසරය නිසා වාහන එකලස් කිරීමට අවශ්‍ය මෝටර් රථ කොටස් ආනයනයට බදු මුදලක් අය වීමක් සිදු නොවනවා සේම එම මෝටර් රථ කොටස් එක්ලස් කර බදු රහිතව නැවත අළෙවි කළ හැකි නිසා රටේ භාණ්ඩාගාරයට විශාල පාඩුවක් සිදු වන බව ද එම සංඟමය පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles