දරුවන් පෙර පාසල් යැවීම අනිවාර්යයි

වයස අවුරුදු හතර සපුරන සියලු දරුවන්ට පූර්ව ළමා විය අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය බවත් එම අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මුදල් ගෙවිය නොහැකි දරුවන් වෙනුවෙන් රජය මැදිහත් වන බවත් අධ්‍යාපන ඇමැති ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසනවා.

‘සුව දිවියයි සතුටු සිතයි’ පාසල් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන මාසය දියත් කිරීම වෙනුවෙන් බත්තරමුල්ල ‘වොටර්ස් එජ්හි’ දී පැවති වැඩසටහනක දී මේ බව ඔහු සඳහන් කර තිබෙනවා.

එහිදී අමාත්‍යවරයා මේසේ ද පැවසුවා.

පූර්ව ළමා විය අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මුදල් ගෙවිය නොහැකි දරුවන් වෙනුවෙන් රජය මැදිහත් වනවා. ඉඩකඩ පවතින ප්‍රාථමික පාසල්වල පූර්ව ළමා විය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන පවත්වන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම වැසී යාමේ අභියෝගයකට මුහුණ පා ඇති පාසල් ද ඒ වෙනුවෙන් යොදා ගැනීමට හැකියාව තියෙන බවත් සඳහන් කළ යුතුයි. පරිවර්තනීය අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සාර්ථක කරගැනීමේ මූලිකම පියවර වන්නේත් මෙරට දරුවන්ගේ විධිමත් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනයයි. පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය ජාත්‍යන්තර තලයට සමාන්තරව විධිමත් ලෙස ප්‍රමිතිගත කිරීමේ දී ‘පෙර පාසල යනු පාසල් යාමට පෙර යන තවත් පාසලක්’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles