ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් යානා ප්‍රමාදයි : හේතුව මෙන්න

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් යානා දිගින් දිගටම ප්‍රමාද වී ගමන් කරන බවට ගුවන් මගීන් සඳහන් කරනවා.

ඊට හේතුව ලෙස ගුවන් සේවයේ ප්‍රකාශකවරයෙක් පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය සතු ගුවන් යානා සංඛ්‍යාව ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි.

සිය දෛනික ගුවන් ගමන් මෙහෙයුම් සදහා ගුවන් යානා 24 ක් අවශ්‍ය වුවද , දැනට ක්‍රියාකාරී මට්ටමේ ධාවන කටයුතුවල නිරත වී සිටින්නේ ගුවන් යානා 20 ක් පමණක් බවයි ඔහු සඳහන කරන්න‍ේ.

ඒ.- 330 සහ ඒ.- 320 ගුවන් යානා දෙකක් දිගුකාලීන අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුතු සදහා යොමු කර පවතින අතර තවත් ඒ.- 320 නියෝ කාණ්ඩයේ ගුවන් යානා දෙකක් , ප්‍රංශයේ එයා බස් සමාගමේ සිට නව ඇංජින් ලැබෙන තෙක් ධාවනයෙන් ඉවත් කර ගාල් කර පවතින බව ද එහ ප්‍රකාශයා පවසනවා.

මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකන් ඉංජිනේරු අංශයේ සේවයේ නිරත 30 දෙනෙක් ඉවත් වී , විදේශීය ගුවන් සේවා වෙත ගොස් ඇති බවත් ඉතිරි සේවකයින්ගෙන් අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු ආවරණය කර ගන්නා බවත් සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles