බිනර පොහොය දිනය අදයි

බිනර පොහොය දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. ලෝකවාසී බෞද්ධයන්ට බිනර පොහොය දිනය සුවිශේෂී වන්නේ කාන්තා මහණදම හෙවත් භික්ෂුණීභාවය සඳහා අවසරය ලැබුණු දිනය ලෙස සැලකෙන නිසා.

බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා ප්‍රජාපතීගෝතමියගේ ඉල්ලීම පළමු, දෙවැනි, තුන්වැනි වරටත් ප්‍රතික්ෂේප කර පසුව භික්ෂුණීභාවය සඳහා අවසර ලබා දුන්නේ බිනර පොහොය දිනයක බවයි සඳහන් වන්නේ.

සරත් කාලයෙහි ආරම්භය සිදුවන්නේ ද බිනර පොහොය දිනයේ සිට බවයි පැවසෙන්නේ.

අද දින රට පුරා විහාරස්ථානවල විවිධ ආගමික කටයුතු සංවිධානය කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles