හිටපු ක්‍රිකට් නායක දිනේෂ් චන්දිමාල් තම පාසලට දුන් දායාදය

අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය, හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නායක දිනේෂ් චන්දිමාල් තම පාසලට ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් ඉදිකර දී ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

එය 2023 ඔක්තෝම්බර් 01 වන දින විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් අතට පත් කිරීමට නියමිත බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඒ සඳහා හිටපු ක්‍රිකට් නායකයා විසින් රුපියල් කෝටියකට ආසන්න මුදලක් පරිත්‍යාග කර ඇති බව වාර්තා වෙනවා. සමස්ත වියදම රුපියල් කෝටි 2කට ආසන්න බවයි වාර්තා පළ වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles