නැවතත් විදුලි බිල වැඩිවේ

ලෙකෝ (LECO) විදුලි බිලට ද සමාජ ආරක්ෂණ බද්ද එකතු කරන බව එම සමාගම පවසනවා.

ඒ අනුව සැප්තැම්බර් මස 8 වනදා සිට එම බද්ද ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එය සිදු කර බවයි එහි සහකාර අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය නරේන්ද්‍ර ද සිල්වා පවසන්නේ.

මේ වනවිට ලංකා විදුල බල මණ්ඩලයේ බිල්පත් සඳහා අදාළ බද්ද එකතු කර තිබුණ ද පැවැති නීතිමය ගැටලුවක් හේතුවෙන් ලෙකෝ සමාගමේ විදුලි බිලට අදාළ බද්ද එකතු කිරීමක් සිදු නොවු බවයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles