සමාජ මාධ්‍ය මර්දන, ත්‍රස්ත විරෝධී පණත් 03 දා පාර්ලිමේන්තුවට

ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් වැළැක්වීම සඳහා වන විධිවිධාන ඇතුළත් “ත්‍රස්ත විරෝධී පණත් කෙටුම්පත” සහ සමාජ මාධ්‍ය නියාමනය සඳහා වන විධිවිධාන ඇතුළත් “මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ පණත් කෙටුම්පත” එළඹෙන ඔක්තෝම්බර් මස 3 වෙනිදා අඟහරුවාදා පළමුවර කියවීම සඳහා පාර්ලමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙනවා.

ත්‍රස්ත විරෝධී පණත් කෙටුම්පත අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු සහ ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයා විසින් ද සමාජ මාධ්‍ය නියාමන පණත් කෙටුම්පත මහජන ආරක්ෂ අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇතැයි දේශපාලන ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරනවා.

මෙම පණත් කෙටුම්පත් දෙක ම සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ විවිධ කොටස්වලින් බරපතළ විවේචන එල්ල වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles