ලංකාවේ කැම්පස් වලට ලෝකේ ලැබුණ තැන

ලෝක විශ්වවිද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සහ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා.

ඒ ලොව වඩාත් කීර්තිමත් සහ පුළුල් විශ්වවිද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීම වන ‘ලෝක විශ්වවිද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීම 2024’
ශ්‍රේණිගත කිරීමේ දී.

ඔවුන් ඒ බව (27) නිලවශයෙන් නිවේදනය කළ අතර ඒ අනුව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීමේ 1001 ත් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ 1200 ත් අතරට පැමිණ තිබෙනවා.

ඒ අතර කැලණිය විශ්වවිද්‍යලය සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ 1501 තුළ ද, රැදී සිටිනවා.

මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ලැයිස්තුවට ලොව පුරා රටවල් 108 ක විශ්වවිද්‍යාල 1,904 ක් ඇතුළත්ව ඇති බවයි සඳහන්
වෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles