වංචා හා දූෂණවලට සම්බන්ධ රාජ්‍ය නිලධාරින්ට වෙන්න යන දේ

වංචා හා දූෂණවලට සම්බන්ධ රාජ්‍ය නිලධාරින්ගෙන් අධිභාර අය කරන බව ජාතික විගණන කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

ඒ ජාතික විගණන කොමිෂන් සභාව විගණන පනතේ නව ප්‍රතිපාදන යටතේයි.

ඒ අනුව වංචාවක් , දූෂණයක් හෝ අක්‍රමිතාවක් මඟින් රජයට අලාභයක් සිදු කිරීම හා එය පවතින නීතියට පටහැනි ලෙස කිරීම යන චෝදනා දෙකට වරදකරුවන් වන රාජ්‍ය නිලධාරින්ගෙන් මෙම අධිභාර අයකර ගන්නා බවයි පැවසෙන්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන ගණන් ගැනීමේ නිලධාරියාට නියෝග පැනවීමට විගණන කොමිසමට හැකියාව පවතින බවත් ඒ අනුව අධිභාර පැනවිය යුතු රාජ්‍ය නිලධාරින් කිහිපදෙනෙකු මේ වනවිට හඳුනා ගෙන තිබෙන බවත් එම කොමිසම පවසනවා.

කෙසේ වෙතත් අධිභාර පැනවීමට එරෙහිව ඔවුන්ට අභියාචනා යොමු කිරීමට හැකියාව පවතින බවත් සඳහන් කරන ජාතික විගණන කොමිසම ප්‍රකාශ , ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විසින් අභියාචනා කමිටුවක් පිහිටුවිය යුතු වුවත් එම කමිටුව මෙතෙක් පත් කර නොමැති අතර අධිභාර නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම එම කමිටුව පිහිටුවන තෙක් ප්‍රමාද කර ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles