රේගුවේ ලිපි ගොනු 133ක් අතුරුදහන්

විවිධ චෝදනා මත රාජසන්තක කෙරුණු වාහන 435 කින් වාහන 133කට අදාළ රේගු විමර්ශන ලිපි ගොනු අස්ථානගතව තිබෙනවා.

ඒ් බව ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කළ වාර්තාවකයි සඳහන් වෙනවා.

රාජසන්තක කෙරුණු වාහන සහ බහාලුම් වෙන්දේසි හෝ අපහරණය කරන තෙක් රේගු අධීක්ෂණයේ රඳවා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රේගුව පෞද්ගලික ආයතනයකින් ගිවිසුම්ගතව ලබාගත් වර්ග අඩි 18,000 ක අංගනයක මේ වසරේ ජනවාරි 31 දක්වා වාහන 435ක්ද බහාලුම් 91 ක්ද රඳවා තිබුණ බවයි එහි සඳහන් කරන්නේ.

විවිධ වාහන 261 ක් සහ බහාලුම් 86 ක් වසර පහකට අධික කාලයක සිට එම භූමියේ රඳවා තිබුණු බවත් මෙම වාහන සහ බහලුම් රැඳවීම සඳහා යොදාගත් භූමිය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රේගුව ඒ භූමිය අයත් පෞද්ගලික ආයතනයට රුපියල් කෝටි 8 කට ආසන්න වටිනා අධික කුලී මුදලක් ගෙවා තිබූ බවත් විගණන අංශ පවසනවා.

නමුත් වසර පහකට අධික කාලයක සිට ගාල්කර ඇති මෙම වත්කම් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් ක්‍රියාමාර්ග නොපමාව ගත යුතු බවයි විගණන නිලධාරීන් නිර්දේශ කර ඇත්තේ.

මේ තොරතුරු සඳහන් වන්නේ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ 2022 වාර්ෂික වාර්තාවට ඇතුළත් කරනු ලැබ ඇති විගණන වාර්තාවකයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles