බදු දැළෙන් රිංගන ව්‍යාපාරිකයෝ ගිලින රාජ්‍ය ආදායම?

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා රේගුව සහ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන තුනක නිලධාරීන්ගේ අකාර්යක්ෂමතාව, දූෂණය සහ නිසි ලෙස සංවර්ධිත පද්ධති නොමැති වීම හේතුවෙන් වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 500ක ආදායමක් රජයට අහිමි වෙන බව වාර්තා වෙනවා.

පාර්ලිමේන්තුවේ ජාතික ආර්ථික හා භෞතික සැලසුම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව එවැනි පාඩු හඳුනාගෙන ඇති අතර, මෙම ආයතන නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා නිලධාරීන් 50 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විශේෂ කමිටුවක් පිහිටුවීමට සාකච්ඡා කෙරෙන බව පැවසෙනවා.

එහි සභාපති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පවසන්නේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රැස් කරන ආදායමෙන් 86%ක් පමණ ලැබෙන්නේ ගනුදෙනුකරුවන් 464 දෙනෙකුගෙන් පමණක් බවත්, කාර්ය මණ්ඩලය 2,500ක් පමණ සිටියද බදු එකතු කිරීම වැඩි කිරීමට නොහැකි වී තිබෙන බවත් ය.

මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ මෝල් හිමියකු ඇතුළු ඉහළ පෙළේ ව්‍යාපාරිකයන් පවා බදු පැහැර හරින්නන් අතර සිටින බවට අමාත්‍යවරයා චෝදනා කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles