අද සිට තහනම් වන දේවල් මෙන්න

ප්ලාස්ටික් බීම බට, කෝප්ප, පිඟන්, පිහි, ගෑරුප්පු, හැඳි, ඉඳිආප්ප බන්දේසි, මල්මාලා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආනයනය කිරීම, විකිණීම සහ නොමිලේ පිරිනැමීම හෝ තනි භාවිතය, එක් වරක් ප්‍රදර්ශනය කිරීම අද (01) සිට තහනම් කර තිබෙනවා.

මේ අනුව, ඉහත සඳහන් කාණ්ඩයේ ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ තහනම අද සිට නීතියට ක්‍රියාත්මක කරන බවට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කළේ.

මෙලෙස ප්ලාස්ටික් තහනම හරහා සොබාදහමට දෛනිකව මුදාහරින ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණය අවම කර ගත හැකි වන අතර එය අනාගතට ඉතාමත් වටිනා ක්‍රියාවලියක් බවටයි පරිසර අධිකාරිය පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles