නව මර්දන පණත් ගැන ඇමරිකානු තානාපතිනි කතා කරයි

මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත සහ ත්‍රස්තවාදයට එරෙහි නීති සම්පාදනයට අදාළව ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම සහතික කරන ලෙස එක්සත් ජනපද තානාපතිනී ජුලී චුන්ග් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා.

X පණිවිඩයක් යොමු කරමින් තානාපතිනි ජුලි චන්ග් පවසන්නේ, මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත සාකච්ඡා කරන විට තාක්ෂණික අංශයෙන්, සිවිල් සමාජයෙන් සහ විවිධ ප්‍රවීණයන්ගෙන් අදහස් ඇතුළත් කිරීම ඉතා වැදගත් බවයි.

“ප්‍රකාශනයේ නිදහස සුරැකීම අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ එය මූලික අයිතිවාසිකමක් වන බැවින් සහ එය අභියෝගයට ලක් කළ නොහැකි බැවින්” බව ඇය තවදුරටත් පවසා තිබෙනවා.

ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට සහ අනෙකුත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවල හොඳම භාවිතයන්ට අනුකූලව ත්‍රස්ත විරෝධී නීති සංශෝධනය කිරීමට දුන් ප්‍රතිඥාවට ගරු කරන ලෙස තානාපති ජුලී ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් එහි ඉල්ලා තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles