උසස් පෙළ පැවැත්වෙන දින ගැන ප්‍රකාශයක්

2023 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වීමට නියමිත නව දිනයන් ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ප්‍රකාශයට පත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත අද පැවසුවා.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් විභාග දිනය ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේ.

සිසුන්ට විභාගයට සූදානම් වීමට කාලය ප්‍රමාණවත් නොවීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් කළ ඉල්ලීම් මත විභාග කල් දැමූ බව පසුගිය දා වාර්තා කෙරුණා. 2023 අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය නොවැම්බර් 27 සිට දෙසැම්බර් 2 දක්වා පැවැත්වීමට කලින් සැලසුම් කර තිබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles