සංගාට සභාපති පුටුවක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක කුමාර් සංගක්කාරට මරිලිබෝන් ක්‍රිකට් සමාජයේ ලෝක ක්‍රිකට් කමිටුවේ සභාපති ධුරයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ බව මරිලිබෝන් ක්‍රිකට් සමාජය ඊයේ නිවේදනය කළා. ඒ් අනුව ශ්‍රී ලංකා හිටපු නායක සහ පිතිකරු කුමාර් සංගක්කාර ඔවුන්ගේ ලෝක ක්‍රිකට් කමිටුවේ නව සභාපතිවරයා බවට පත්ව තිබෙනවා.

එසේම සංගක්කාර 2021 සිට එහි සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කර ඇති බවත් එම සමාජය පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles