මාස 11ට පසු ධනුෂ්ක ලංකාවට

මාස ​​11 ක කාලයකට පසු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ධනුෂ්ක ගුණතිලක ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට අද (03)ලංකාවට පැමිණෙනවා.

ඒ විනිසුරුවරයාට පමණක් සීමා වූ ලිංගික අපයෝජන නඩු විභාගයකට මුහුණ දුන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ධනුෂ්ක ගුණතිලක ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි අධිකරණයක් විසින් නිවැරැදිකරුවෙකු ලෙස තීන්දු කිරීමෙන් පසුවයි.

නමුත් ධනුෂ්ක ගුණතිලක සියලු චෝදනාවලින් නිදහස් කරමින් ලිංගික අතවර නඩුවේ තීන්දුව ලබා දී තිබියදීත්, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයාට පනවා ඇති තාවකාලික තහනම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය) තවමත් තීරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ.

පසුගිය වසරේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ පැවති T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය අතරතුර ලිංගික අතවර කිරීමේ චෝදනාව මත අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඔහුට තාවකාලික තහනමක් පනවා තිබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles