උතුරේ නීතිඥයන් නඩු කටයුතු අත්හරී

උතුරු පළාතේ නීතිඥයන් අද(03)සියළු නඩු කටයුතුවලින් ඉවත්ව වර්ජනයක නිරත වුණා.

ඒ මුලතිව් මහෙස්ත්‍රාත් ටි.සරවණරාජා වෙත එල්ලවූ තර්ජන සම්බන්ධයෙන් විදිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකරන ලෙසත්, මහෙස්ත්‍රාත්වරුන්ගේ ආරක්ෂාව සහ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමට පියවරගන්නා ලෙසත් සඳහන් කරමින්.

එලෙස නඩු කටයුතුවලින් ඉවත්ව වැඩ වර්ජනයක නිරත වුනේ යාපනය, කිලිනොච්චිය, මන්නාරම, වවුනියාව සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයන් හි නීතිඥයවරුන්.

නීතිඥයවරුන් නඩු කටයුතුවලින් ඉවත්වීම නිසා උතුරු පළාතේ අධිකරණයන් හි දෛනික කටයුතු අඩාලවීම හේතුවෙන් පැමිණි පිරිස් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටි අතර නීතිඥයන් නොමැතිවීම හේතුවෙන් අධිකරණයන් හි නඩු විභාග කල්දැමීම ද සිදු වුණා‍.

මුලතිව් දිස්ත්‍රික් නීතීඥයවරුන් ටි.සරවණරාජා මහෙස්ත්‍රාත්වරයාට එල්ලවූ තර්ජන සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකොට අදාල පුද්ගලයන්හට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා වැඩ වර්ජනයේ නිරතවන ඔවුන් විසඳුමක් ලැබෙනතුරු අඛණ්ඩව අධිකරණ කටයුතු වර්ජනයේ නිරතවන බවත් මුලතිව් නීතීඥයවරුන්ගේ සංගමය පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles