උසස් පෙළට දින නියම වෙයි

නියමිත දින නොපවත්වා කල් දැමූ උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන දින නියම කර තිබෙනවා.

එම විභාගය 2024 වසරේ ජනවාරි 04 වැනි දින සිට ජනවාරි 31 දක්වා පැවැත්වෙන බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර සිටින්නේ.

විභාගයට අයදුම් කිරිමට නොහැකි වූ අයදුම්කරුවන් සඳහා මෙම මස 6 වැනිදා සිට 10 වෙනිදා දක්වා ඔන්ලයින් අයැදුම් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ මේ සඳහා අයදුම් කළ හැකිවෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles