සමීක්ෂණයකට පසු යාචකයන්ට වෙන්න යන දේ

ලංකාවේ නගර 65ක යාචකයන් 4,000ත් ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සිටින බව සමීක්ෂණයකින් වාර්තාකින් හෙළි වී තිබෙනවා.

ඒ ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය දින හතරක් තිස්සේ මහ නගර සභා 24ක් සහ නගර සභා 41ක් පුරා කළ මෙම සමීක්ෂණයකින්.

මේ බව කාන්තා, ළමා කටයුතු සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීම් කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය උපදේශක කාරක සභාවට කරුණු වාර්තා කර ඇති අතර එහිදී දරුවන් සිඟමනට යොදා ගැනීම නතර කිරීම සඳහා යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරීමට විශේෂ කමිටුවක් ස්ථාපනය කිරීමට ද නියමිතයි.

එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නම් නීති සංශෝධන ගෙන ඒම සඳහා මැදිහත් වීම පිළිබඳව ද කාරක සභාවේදී අවධානය යොමු කර ඇති අතර
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, කාන්තා හා ළමා පොලිස් ඒකකය ඇතුළු පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් සැදුම්ලත් මෙම විශේෂ කමිටුව සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ කාර්යය ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට පවරා තිබෙනවා.

නගර ආශ්‍රිත යාචකයන් පිළිබඳ කළ සමීක්ෂණයේ දත්ත සටහන් කරමින් පවතින අතර මේ වන විට වාර්තා වී ඇති දත්තවලට අනුව යාචකයන් 3,000ත් 4,000ත් අතර සංඛ්‍යාවක් අදාළ ප්‍රදේශවල සිටින බව ත් එම දත්ත සටහන් සම්පූර්ණ කළ පසු සිඟමන් සඳහා භාවිත කරන වයස අවුරුදු දහඅට අඩු ළමයින් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දිය හැකි බව ත් එහිදී ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles