දිස්ත්‍රික්කයක සියලුම පාසල් දින දෙකක් වසා දමයි

පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පාසල් ඔක්තෝම්බර් 5 සහ 6 යන දිනවල එනම් අද සහ හෙට යන දින වල වසා තැබීමට තීරණය කළ බව මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ අතර මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 10 ක පදිංචිකරුවන්ට ද නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, අධික වැසි සහිත කාලගුණය හේතුවෙන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කිරින්ද පුහුල්වැල්ල, වැලිගම, මාතර, අකුරැස්ස, වැලිපිටිය, හක්මණ ප්‍රදේශවලටයි පළමු මට්ටමේ නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇත්තේ.

දිස්ත්‍රික්කයේ මාර්ග කිහිපයක් ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන් ප්‍රවාහන සේවයද අඩාල වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, මාතර දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ කමිටුවේ තීරණයක් මත දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් යළි විවෘත වන්නේ සඳුදා පමණයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles