වෛද්‍ය හිඟයට විසඳුම කෙහෙළිය කියයි!

විදේශ රටකින් එකම වෛද්‍යවරයෙක් හෝ ගෙන්වීමේ කිසිම අදහසක් නැති බව සෞඛ්‍ය ඇමති කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල පවසනවා.

මේ වනවිට වෛද්‍ය සේවයේ වෛද්‍යවරුන් 1933ක අඩුවක් ඇති බව කියන අමාත්‍යවරයා ලබන වසරේ වෛද්‍ය පීඨවලින් 1600 ක් පිටවන බවත් විදෙස් පුහුණුවට ගිය වෛද්‍යවරු 680ක් යළි දිවයිනට පැමිණීමට නියමිත බවත් පැවසුවා.

දීර්ඝකාලීන වෛද්‍ය හිඟය මගහැර ගැනීමට නම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල අවශ්‍ය බවත් ඒ වෙනුවෙන් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල 4කට අනුමැතිය ලැබී ඇති බවත් වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

ප්‍රමිතිය නිසි ආකාරයෙන් පවත්වා ගන්නා පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල සම්බන්ධව කිසිවෙකුටත් ප්‍රශ්නයක් ඇති විය නොහැකි බව කියා සිටි රඹුක්වැල්ල අමාත්‍යවරයා එයින් විදේශ විනිමය පිටරටට ඇදී යාම වැළකෙනු ඇති බව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles