ගුරුවරුන්ට ජනපතිගෙන් පණිවිඩයක්

ජාත්‍යන්තර ගුරු දිනය වෙනුවෙන් පණිවිඩයක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම ගුරුදින පණිවිඩය පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles