ආණ්ඩුව හංගන IMF කොන්දේසි මෙන්න!

පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ දුෂ්කරතාවට පත්ව සිටින ශ්‍රී ලංකා රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දෙවැනි ණය වාරිකය කල් යෑමේ අභියෝගයකට මුහුණ දී සිටිනවා. තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාව විසින් සැපිරිය යුතු කොන්දේසි ලෙස දැක්වෙන කරුණු 16ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. පහත පළ වන්නේ ඒවායි.

 1. 2023 නොවැම්බර් වනවිට ස්වාධීන දූෂණ විරෝධී උපදශේකයන්ගෙන් සැදුම්ලත් උපදේශක කමිටුවක් පිහිටුවීම.
 2. දූෂණ විරෝධී නීතියට අනුව ජ්‍යෙෂ්ට නිලධාරීන්ගේ ( ජනාධිපති, අගමැති, ඇමැති සහ අමාත්‍යවරුන්ගේ) වත්කම් ප්‍රකාශ තෝරාගත් වෙබ් අඩවියක 2024 ජූලි වන විට ප්‍රසිද්ධ කිරීම.
 3. අපරාධ නීතියේ ප්‍රතිපාදන බලාත්මක කිරීම.
 4. ජාතික විගණන පණත සංශෝධනය කිරීම.
 5. සමාගම් පණතට ප්‍රකාරව අවශ්‍ය ප්‍රතිලාභ තොරතුරු සහ මහජන ප්‍රතිලාභ හිමිකාරිත්ව ලැයිස්තුවක් සකස් කිරීම සඳහා නීති අවසන් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 6. ජාත්‍යන්තර යහ ක්‍රමවේද ඇතුළත් ජාතික ප්‍රසම්පාදන නීතියක් 2024 දෙසැම්බර් වන විට ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 7. තරඟකාරී ටෙන්ඩර් ප්‍රසම්පාදන ගිවිසුම් වර්දනය කරගැනීම පිළිබඳව වාර්තාවක් 2024 දෙසැම්බර් වන විට වෙබ් අඩවියක පළ කිරීම.
 8. 2024 මාර්තු මාසයේ සිට රුපියල් බිලියනයකට වැඩි සියලුම රජයේ ප්‍රසම්පාදන ගිවිසුම් ආයෝජන මණ්ඩලය යටතේ බදු විරාම හිමි වූ සියලු සමාගම්වල නම්, බදු විරාම මගින් අහිමි වූ බදු ප්‍රමාණය, සුඛෝපභෝගී වාහන ආනයනය කිරීමේදී ආයතනවලට ලැබුණු බදු සහන වෙබ් අඩවියක ප්‍රසිද්ධ කිරීම. මෙම තොරතු මාස හයකට වතාවක් යාවත්කාලීන කළ යුතු ය.
 9. රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම.
 10. විනිවිදභාවයක් ඇති වන තුරු උපායමාර්ගික සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පණත යටතේ අයැදුම්පත් අත්හිටුවීම හෝ නතර කිරීම.
 11. නිසි පාර්ලිමේන්තු අනුමැතියකින් තොරව අමාත්‍යවරයාට බදු හඳුන්වාදීම වැළැක්වීම සඳහා බදු නීතිය සංශෝධනය කිරීම.
 12. ආදායම් රැස්කරන සෑම දෙපාර්තමේන්තුවකම වංචා දූෂණ වැලැක්වීම සඳහා ඒවා තුළ කෙටිකාලීන දූෂණ විරෝධී ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.
 13. සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සහ බැංකුවේ ඍජු කළමනාකාරිත්වයෙන් ගලවා ගැනීම සඳහා කැබිනට් යෝජනාවක් 2024 ජුනි වන විට ඉදිරිපත් කිරීම.
 14. බැංකු අංශයේ සහ මූල්‍ය අංශයේ අධීක්ෂණය සඳහා වන නීති සහ රෙගුලාසි තර කිරීම.
 15. 2024 දෙසැම්බර් වන විට අන්තර්ජාල ඩිජිටල් ඉඩම් ගොනුවක් විවෘත කිරීම සහ එම තොරතුරු වෙබ් අඩවියක පළ කිරීම.
 16. අධිකරණ සේවා කොමිසමේ ධාරිතාව වර්ධනය කිරීම සඳහා එහි සම්පත් හා කුසලතා පුළුල් කිරීම වෙනුවෙන් සැලසුමක් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම

උපුටාගැනීම – 2023.10.08 ඉරිදා මව්බිම පුවත්පත

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles