රනිල්ට දැවැන්ත ප්‍රචාරක පුවරු

මඩකලපුව නගරයේ ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංගේ දැවැන්ත ඩිජිටල් දැන්වීම් පුවරු ප්‍රදර්ශනය කර තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. පසුගිය කාලයේ මෙවැනි මැතිවරණ ප්‍රචාරක පුවරු සම්බන්ධයෙන් විවේචනයක් ඇති වූ අතර බොහෝ අය දැවැන්ත පුවරු ප්‍රදර්ශනය කිරීම අඩු කරනු ලැබුවා.

කෙසේ වෙතත් මින් පෙර මෙම දැවන්ත ප්‍රචාරක පුවරු භාවිතා වූයේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ප්‍රතිරූපය ඔසවා ගැනීමටයි.

රට බරපතළ ආර්ථික අමාරුකම් තුළ සිටියදී මෙවැනි ප්‍රචාරක පුවරු මුදල් නාස්තියක් සහ නරක පූර්වාදර්ශයන් බව ජනාධිපතිවරයාට සිහිපත් කර දීමට කිසිවෙක් නැති දැ යි බොහෝ දෙනා ප්‍රශ්න කරනවා.

මෙම පුවරුවල සඳහන්ව ඇත්තේ,”රනිල් වෙනුවෙන් අපි 2024″ යනුවෙන් බවයි වාර්තා වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles