රජයේ රැකියා වලට වෙන්න යන දේ

රාජ්‍ය සේවයේ අත්‍යවශ්‍යම ක්ෂේත්‍රවලට හැර වෙනත් රාජ්‍ය ක්ෂේත්‍රයන් හි කිසිදු රැකියාවක් සඳහා ඉදිරියේ දී නව බඳවා ගැනීම් සිදු නොකරන බව අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ සඳහන් කරනවා.

වර්තමානයේ රාජ්‍ය සේවය ආණ්ඩුවට දරාගත නොහැකි නිසා මෙම පියවර ගැනීමට සිදු වන බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

රටේ ජනගහනය මිලියන වන 21ට සාපේක්ෂව රටේ රාජ්‍ය සේවකයන් ලක්ෂ 15ක් සිටින බවත් ඒ අනුව මිනිසුන් 12 දෙනෙකුට රාජ්‍ය සේවකයෙක් සිටින බවත් පෙන්වා දෙමින් අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ එම අගය ලෝක රාජ්‍ය සේවක අනුපාතය අනුව ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්නා බවයි පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles