දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නවතම නිවේදනය

ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල සියලුම රජයේ පාසල් හෙට(11) යළි විවෘත කරනවා.

ප්‍රදේශ කිහිපයක ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් පසුගිය සතියට අමතරව ඊයේ සහ අද පාසල් වසා දැමුණා.

ගංවතුරින් විපතට පත් පාසල් හැර අනෙකුත් සියලුම පාසල් හෙට විවෘත කරන බව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles