අධිවේගී මාර්ග පිළිබඳව ජනපති ගත් තීරණය

පවතින අයවැය ප්‍රතිපාදන උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඇතුළු සියලු ම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘති කඩිනම් කරන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ උපදෙස් දී තිබෙනවා.

ඊයේ (10) ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපතිවරයා මෙම උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ.

එහිදී ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් උපදෙස් දී ඇත්තේ, ගංවතුරෙන් හානි වී ඇති සියලුම මාර්ග පිළිසකර කරන ලෙසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles