අරක්කු සමාගම් කීපයක් වැහෙන ලකුණු

හිඟ බදු මුදල් නොගෙවන අරක්කු සමාගම්වල බලපත්‍ර අහෝසි කිරීමට බලාපොරොත්තුවන බව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් ජයසිංහ රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේදී (කෝපා කමිටුව) සඳහන් කර තිබෙනවා.

ව්‍යාජ ස්ටිකර් සහිත මත්පැන් බෝතල් හමුවූ නිෂ්පාදන සමාගම්වල හිඟ බදු මුදල් ඔක්තෝබර් 30 වැනිදා වනවිට ගෙවා අවසන් නොකළහොත් මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගැනීමට සිදුවන බව හෙතෙම පෙන්වා දෙනවා.

තමා සියලු සමාගම්වල ප්‍රධානීන් කැඳවා කරුණු විමසූ අවස්ථාවේදී අරක්කු බෝතල් මත ව්‍යාජ ස්ටිකර් අලවා තිබූ බව පිළිගත් නමුත් අරක්කු සමාගම් ඒවා ඇලවූ බව පිළිනොගත් බවත් පැවසූ කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා තමා ඔවුන්ගේ එම ප්‍රකාශ පිළි නොගන්නා බවත් සඳහන් කළා.

ස්ටිකර් මුද්‍රණය කරපු ස්ථානයක් සොයා ගත නොහැකි බවත් ඒ පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිලි කර ඇති බවත් ඔහු පවසනවා.

හිඟ බදු අයකර ගැනීම සඳහා ඊට අදාළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නැයි රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ සභාපති රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාට උපදෙස් දුන් අතර ව්‍යාජ ස්ටිකර් සහිත බෝතල් විකුණුම් ස්ථාන 52 කින් සොයාගත් බවටයි සුරාබදු කොමසාරිස් (අපරාධ ) චන්ද්‍රසිරි සිල්වා සඳහන් කළේ.

ව්‍යාජ ස්ටිකර් සහිත කාලේ බෝතල් 59,000ක් සොයාගත් බවත් ඔහු පැවසුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles