දක්ෂිණ අධිවේගය තවදුරටත් අවහිරයි

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ 102 කණුව ආසන්නයේ සිදු වූ නායයෑම හේතුවෙන් එම කොටස තවදුරටත් අවහිර වී ඇති බව අධිවේගී මාර්ග නඩත්තු ඒකකය දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව කොළඹ සිට මාතර දෙසට ගමන් ගන්නා රථවාහනවලට පින්නදූව හුවමාරුවෙන් පිටවී ඉමදූව හුවමාරුවෙන් යළි අධිවේගී මාර්ගයට ඇතුළු විය අතර මාතර සිට කොළඹ දෙසට ගමන් ගන්නා රථවාහනවලට ඉමදූව හුවමාරුවෙන් පිටවී පින්නදූව පිවිසුමෙන් අධිවේගී මාර්ගයට ඇතුළු විය හැකියි.

එමෙන්ම ඊයේ (11) රාත්‍රියේ සිදු වූ මෙම නායයෑම හේතුවෙන් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරීන් 4 දෙනෙකු සහ පොලිස් නිලධාරියෙකු තුවාල ලැබුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles