භූමිතෙල් සහනාධාරය නැවතත් – එක් ධීවරයෙකුට භූමිතෙල් ලීටර් 153ක් නොමිලේ

චීන සමූහාණ්ඩුවේ ආධාර යටතේ එක් දින ධීවර යාත්‍රාවන් සඳහා නොමිලේ භූමිතෙල් ලබා දීමේ වැඩසටහනේ දෙවන අදියර බේරුවල වරාය පරිශ්‍රයේදී ඊයේ (12) දිනයේ සිට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මෙම ඉන්ධන දීමනාව දිවයින පුරා ධීවරයන් 28,000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට හිමි වන අතර ඒ අනුව එක් ධීවරයෙකුට භූමිතෙල් ලීටර් 153ක් නොමිලේ ලබා දෙනු ලබනවා.

එමෙන්ම මෙම වැඩසටහන හරහා දෙවන අදියරයේ දී භූමිතෙල් ලීටර් 4,250,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බෙදා දීමට කටයුතු කිරීමටද නියමිතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles