“තරුණ ගුරුවරිය පොඩි දරුවන් ඉඹිනවා – බුරිය පෙන්නන් නටනවා” සමාජ මාධ්‍ය වාරණය කළ යුතු නැද්ද? මහේෂ් අසයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජිත මහේෂ් සේනානායක මහතා දේශපාලන සංවාද වැඩසටහනකට එක්වෙමින් සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන්ට යම් වාරණයක් තිබිය යුතු බවට අදහස් දක්වා තිබෙනවා.

ඒ මහතා දැක්වූ අදහස් පහතින් ,

“……දැන් සමාජ මාධ්‍ය ගැන කතාකරනවනේ , පසුගිය දවස් ටිකේ මං දැක්කා තරුණ ගුරුවරියක් තමන්ගේ නැටුම් පංතියේ කැමරාවක් තියලා ඒක වීඩියෝ කරනවා.පොඩි දරුවන් ඉඹිනවා , බුරිය පෙන්නන් නටනවා ඒක ටික්ටොක් එකේ දානවා.මහජනතාවගෙන් ඇහුවොත් 90%ක් කියයි එය වැරදියි කියලා.රජය ඒකට යම් පිළිවෙතක් ගෙනාවොත් රජය වැරදිකාරයා වෙනවා.මෙය මහජනතාව තේරුම් ගන්න ඕන.ඇමරිකාවේ ගුරුවරියන් බුරිය පෙන්නන් නටනවා සමාජ මාධ්‍යවල යන්නේ නැහැ …….”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles