රටවල් පහක සංචාරකයන්ට වීසා නොමිලේ!

දිවයිනට නිතර පැමිණෙන රටවල් පහක සංචාරකයින් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නොමිලේ වීසා නිකුත් කිරීමට නියමිත බව හරින් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ තමන් සහ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මේ සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ බවයි.

කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුව චීනය, රුසියාව, ඉන්දියාව, තායිලන්තය සහ ඉන්දුනීසියාව යන රටවල සංචාරකයින්ට වීසා ගාස්තුවකින් තොරව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට අවසර ලැබෙනවා. “මෙම රටවල් පහේ සංචාරකයින්ට ගාස්තුවකින් තොරව වීසා ලබා ගත හැකියි. ඔවුන්ට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමේදී වීසා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සිදුවනු ඇත, නමුත් කිසිදු ගාස්තුවක් අය නොකරන්නයි තීරණය කර තිබෙන්නේ. ආරක්ෂක අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් වීසා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සිදුවෙනු ඇති ” බව අමාත්‍යවරයා පැවසුවා.

“මෙම තීරණයේ අරමුණ වන්නේ මෙම රටවලින් වැඩි සංචාරකයින් පිරිසක් ගෙන්වා ගැනීම සහ ඉදිරි වසරවලදී වාර්ෂිකව ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් මිලියන පහක් ගෙන්වා ගැනීමේ ඉලක්කය සපුරා ගැනීම බවත් එසේම, චීනය සිය පුරවැසියන්ට සංචාරය කරන ලෙස නිර්දේශ කළ රටවල් 20 අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles