පොලිස්පතිට නැවතත් සේවා දිගුවක්

නව පොලිස්පතිවරයෙක් පත් කිරීමකින් තොරව දෙවැනි සේවා දිගුවද අවසන් කළ චන්දන වික්‍රමරත්න වෙත තුන් වැනි සේවා දිගුවද ලබා දීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ සේවා දිගුව ලබා දී ඇත්තේ තවත් සති තුනක කාලයකටයි. ඔහු මේ වසරේ මාර්තු මාසයේ දී විශ්‍රාම යාමට නියමිතව සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles