පඩිපෙළින් වැටුණු අලියාට අසාධ්‍යයි

කැළණි ගඟේ දිය නෑමට ගෙන ගිය අලියෙකු අඩි 20ක් පමණ පඩිපෙළකින් වැටීම නිසා අසාධ්‍ය වී සිටින පුවතක් නවගමුව පොලිසිය වාර්තා කරනවා.

මෙම අලියා වයස 70ක පමණ වයෝවෘද්ධ බවත් නෑවීමට ගෙනැවිත් නැවත ගෙන යෑමේදී කුඩා පඩිපෙළකින් එතෙර වද්දී පහළට ඇද වැටී ඇතැයි සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles