ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍රය ගැන ප්‍රශ්නයක්

දිවයින පුරා ඊයේ (15) පැවති ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වී තිබෙනවා.

ඒ පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගනිමින්, ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය විභාගයෙන් පසු සමාජ මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කළ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව දැඩි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles