යුද්ධය එපා, සාකච්ඡා කරන්න : මහින්ද රාජපක්ෂ කියයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ කොළඹ පිහිටි පලස්තීන තානාපති කාර්යාල වෙත ගොස් තිබෙනවා.

ඒ ගාසා තීරයේ පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සිය ශෝකය පළ කිරීමට.

එහි දී ඔහු මාධ්‍යට පැවසුවේ “පවතින තත්වය පිළිබඳව කණගාටුව ප්‍රකාශ කරලා, පලස්තීන තානාපතිතුමන් හමුවෙලා කථා කරලා යන්න ආවා. ඒ අපි යුද්ධයට විරුද්ධ බව කියන්න. මේවා සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් විසඳගන්න ඕනේ.” යනුවෙනුයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles