සිසුවා වෙනුවට විභාග ශාලාධිපති ශිෂ්‍යත්වය ලියලා

කුරුණෑගල නිකවැරටිය අධ්‍යාපන කලාපයේ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවැත්වුණු මධ්‍යස්ථානයකදී එම මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර ශාලාධිපතිවරයෙකු සිසුවෙකු වෙනුවෙන් පිළිතුරු ලිවීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන බව වාර්තා වෙනවා.

මොහු මෙම ක්‍රියාව සිදු කරමින් සිටියදී අනෙකුත් නිලධාරීන් මෙය නිරීක්ෂණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ලැබුණු පැමිණිල්ලකටයි මෙලෙස පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වන්නේ.

මෙම පරීක්ෂණය වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකරනු ලබනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles