අ.පො.ස සා/පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන දිනය ගැන ඉඟියක්

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභායේ ප්‍රතිඵල එළෙඹෙන නොවැම්බර් මස අගදී නිකුත් කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මහතා පවසනවා.

ඊට අදාළ අපේක්ෂකයන්ගේ ලකුණු මේ දිනයන්හි පරිගණකගත කරමින් සිටින අතර ලකුණු පරිගණකගත කිරීමේ දිනක ධාරිතාව ලක්ෂ දෙකහමාරක් බවත් හැකි ඉක්මනින් දරුවන්ට ප්‍රතිඵල ලබාදීම සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව යුහුසුළුව කටයුතු කරන බවත් වාර්තා වනවා.

පැවති සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගැයීමේ කටයුතු අගෝස්තු 18 වැනිදා ආරම්භ කළ අතර අගෝස්තු මස 27 වැනිදා දක්වා දින දහයක් පුරා පිළිතුරු පත්‍ර ඇගැයීම් කටයුතු සිදු වූ අතර නගර 56ක් තුළ ඇගැයීම් මධ්‍යස්ථාන 100කදී ඇගැයීම් මණ්ඩල 1721ක් යොදාගෙන උත්තර පත්‍ර ඇගැයීම් කටයුතු සිදු කර තිබෙනවා.ඒ සඳහා දායක වූ ගුරුවරු සංඛ්‍යාව 27,500ක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles