ෆේස්බුක් සඳහා හදිසියේ තහනමක්

මෙටා සමාගම මඟින් ඊශ්‍රායලය සහ හමාස් අතර ගැටුම පිලිබඳ මත පළ කිරීම් සීමා කර තිබෙනවා. ඒ තාවකාලික පියවරක් ලෙසයි.

ෆේස්බුක් සඳහා මෙම තාවකාලික සීමාව පනවා ඇති අතර, එහිදී අදහස් පළකිරීම සඳහා ලබාදී ඇති පෙර සැකසුම් ( Default settings) වල වෙනස් කිරීමක් සිදුකර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එමඟින් යමෙකු පළකරන Post එකකට ෆේස්බුක් මිතුරන්ට සහ අනුගමනය (Follow )කරන්නන්ට පමණක් අදහස් පළ කිරීමට අවසර හිමි වනවා.

මෙටා ආයතනය නිවේදනය කරන්නේ පරිශීලකයින්ට ඕනෑම වෙලාවක ඉන් ඉවත් වීමට සහ සැකසීම් වෙනස් කිරීමට හැකි බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles